ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЕТАЯ

Приключенията на говорещото магаре Тони (Павел Панев, илюстрация Сияна Захариева)

Приключенията на говорещото магаре Тони (Павел Панев, илюстрация Сияна Захариева)

Имало едно време едно говорещо магаре от цирка на име Тони.

Един ден Тони, капнал от умора след тренировката, се прибрал от конюшнята и си казал:  "УтрИ щИ избягам."

Така и направил. На сутринта тръгнал с кошница ябълки на гърба. Вървял си той два дена и стигнал до морето. Там надул един балон, който бил взел от цирка. С него полетял към родната си страна Магаритония. Щом стигнал, веднага се прибрал вкъщи. На следващата сутрин излязъл да се забавлява. Играел на криеница, гоненица и на топчета. И така цели пет години

Един ден Магаритония била нападната от извънземни роботи. Тони и приятелите му започнали да ги удрят с глави, но било безсмислено. Те решили да изключат електричеството. Качили се едно върху друго, спрели тока и така изключили роботите. 

Жителите на Магаритония заживели щастливо.

Количката е празна